Subsidie voor toerisme aanvragen

Let op

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Beschrijving

Organisaties die het toerisme bevorderen, kunnen daar subsidie voor krijgen. Trekt uw instelling, vereniging, belangengroep of stichting toeristen aan? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Formulieren