Foto de Purmer

Strategische Gebiedsvisie De Purmer in maart naar de gemeenteraad

07 maart 2024
Algemeen nieuws

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze visie lag in de zomer van 2023, gedurende een periode van 10 weken, ter inzage. Hierop zijn 95 zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van Beantwoording zienswijzen opgesteld en zijn er een aantal wijzigingen in de visie doorgevoerd. De colleges van de drie gemeenten hebben met de gewijzigde visie ingestemd. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden. Zij gaan de geactualiseerde visie in de raadsvergaderingen van maart (Waterland) en april (Edam-Volendam en Purmerend) behandelen. 

Geschiedenis en ambities
Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren van wat de huidige visie op De Purmer is. Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten van De Purmer en over ieders wensen. Er is verkend welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, lokale recreatie, natuurontwikkeling, woningbouw en bedrijven. De strategische gebiedsvisie geeft richting en schept duidelijkheid voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied voor de lange termijn (2035).

Beantwoording zienswijze
Op de website broproject.nl/depurmerexterne-link-icoon staat de Nota van Beantwoording zienswijzen en de geactualiseerde strategische gebiedsvisie De Purmer. In deze Nota staat de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Ook kunt u teruglezen of de visie hierdoor is aangepast. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u op korte termijn ook een brief. 

In maart en april bespreken de gemeenteraden van de drie gemeenten de visie zodat besluitvorming over de visie kan plaatsvinden. In Waterland wordt de Strategische Gebiedsvisie behandeld op donderdag 21 maartexterne-link-icoon (voorbereidend) en donderdag 4 aprilexterne-link-icoon (besluitvormend).