M.C. (Marian) van der Weele

Marian van der Weele
Functie: 
Burgemeester

Bestuursfuncties

 • Lid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief
 • Lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
 • Lid van het Algemeen Bestuur MRA
   

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving OOV
 • Informatiebeveiliging
 • Cultuur
 • Dijkversterking
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Regionale Samenwerking
 • Representatie en externe betrekkingen

Nevenfuncties

 • Bestuurslid en vicevoorzitter VNHG, Vereniging Noord-Hollandse gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Waterlands Archief (onbezoldigd)
 • Voorzitter KNRM Marken (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, onbezoldigd)
 • Voorzitter MOOI Noord-Holland (onbezoldigd)