M.C. (Marian) van der Weele

Marian van der Weele
Functie: 
Burgemeester

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Dienstverlening
  • Representatie en externe betrekkingen
  • Regionale samenwerking
  • Communicatie
  • Dijkversterking

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Gemaal De Ronde Hoep (onbezoldigd)
  • Bestuurslid VNHG, Vereniging Noord-Hollandse gemeenten (onbezoldigd)
  • Lid Bestuur Waterlands Archief