M.C. (Marian) van der Weele

Marian van der Weele
Functie: 
Burgemeester

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Dienstverlening
  • Representatie en externe betrekkingen
  • Regionale samenwerking
  • Communicatie
  • Dijkversterking
  • Cultuur

Nevenfuncties

  • Bestuurslid en vicevoorzitter VNHG, Vereniging Noord-Hollandse gemeenten (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Waterlands Archief (onbezoldigd)
  • Voorzitter KNRM Marken (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, onbezoldigd)