A.M.H. (Astrid) van de Weijenberg

Astrid vd Weijenberg
Functie: 
Locoburgemeester en wethouder

Portefeuille

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Duurzaamheid, milieu en energietransitie
 • Werk en Inkomen
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Beheer openbaar gebied
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Landschap
 • Dierenwelzijn
 • Handhaving
 • Integratie
 • Kinderopvang
 • Water

Nevenfuncties

 • Zelfstandig journalist (voornamelijk voor vakbladen in onderwijs en kinderopvang) (bezoldigd).