A.M.H. (Astrid) van de Weijenberg

Astrid van de Weijenberg
Functie: 
Loco-burgemeester en wethouder

Portefeuille

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Duurzaamheid, milieu en energietransitie
 • Werk en Inkomen
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Beheer openbaar gebied
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Dierenwelzijn
 • Handhaving
 • Integratie
 • Kinderopvang
 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Water
 • Dienstverlening
 • Representatie, participatie en externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Kinderburgemeester

Nevenfuncties

 • Zelfstandig journalist (voornamelijk voor vakbladen in onderwijs en kinderopvang) (bezoldigd). Onder meer: Management Kinderopvang, Kinderopvang, Kader Primair
 • Begeleider debatteam Benard Nieuwentijt College Monnickendam