Buurtbus bij Gemaal De Poel

RETIFICATIE Vastgesteld bestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal De Poel’

Gemaal de Poel (onherroepelijk)

Burgermeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er geen beroep is ingesteld tegen het raadsbesluit d.d. 16 mei 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal de Poel’. (NL.IMRO.0825.BPLGMOgemdepoel018-VA01). Het bestemmingsplan is ingevolgde artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 17 oktober 2019 in werking getreden en geheel onherroepelijk.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan kan worden ingezien:

  1. op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
  2. in het gemeentehuis, afdeling publiekszaken, aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00, woensdag van 8.00 tot 16.00 en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan.