Bloeiende bermen Waterland

Rekenkamercommissie biedt onderzoek duurzaamheid en energiearmoede aan de gemeenteraad aan

11 januari 2024
Algemeen nieuws

De rekenkamercommissie van gemeente Waterland heeft onderzoek gedaan naar het beleid van gemeente Waterland om duurzaamheid onder haar inwoners te stimuleren en energiearmoede tegen te gaan. Het onderzoeksrapport is op 11 januari 2024 aangeboden aan de gemeenteraad van Waterland.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft. Zij hebben gekeken of het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid en energiearmoede doeltreffend en doelmatig is. In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan aan zowel de raad als het college. De raad wordt voorgesteld om de kaderstellende en controlerende taak op genoemde gebieden in te vullen en om geld beschikbaar te stellen voor de opgave om energieneutraal te worden.

Aanbevelingen aan het college zijn o.a.:
- het opstellen van een samenhangend gemeentelijk programma om versnippering van budgetten over verschillende regelingen te voorkomen;
- het duurzaamheidsbeleid te voorzien van meetbare tussendoelen, zodat de voortgang goed gemonitord kan worden; en
- om de energiecoaches de maatregelen zelf te laten toepassen.

Voormalig rekenkamercommissielid Andre Schomakers: “In dit rapport staan aanbevelingen waar de raad mee aan de slag kan. Zo is het rapport kritisch op de kaderstellende rol van de raad ”.

Het rapport is uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de oude rekenkamercommissie. Deze is in verband met een landelijke wetswijziging per 1 januari 2024 overgegaan in een nieuwe rekenkamer.

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie duurzaamheid en energiearmoede