Schapen in het weiland

Overleek 6 Monnickendam (onherroepelijk)

Vastgesteld bestemmingsplan Monnickendam-Overleek 6

Het bestemmingsplan "Monnickendam – Overleek 6" (NL.IMRO.0852.BPLGMOoverleek6014-va01) voorziet in de planologische regeling voor het gebruik ten behoeve van een theetuin en een parkeerterrein op de locatie Overleek 6 te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie F, nummer 150.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.