Boom met oud hek in weiland met water ervoor in de mist

Overleek 22 (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 12 december 2023 vastgestelde wijzigingsplan “Overleek 22 te Monnickendam” gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het wijzigingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 26 april 2024 in werking getreden en onherroepelijk.

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling om de agrarische functie te wijzigen naar een woonfunctie waarbij de voormalige bedrijfswoning omgezet wordt naar een woonbestemming en gesplitst wordt in twee woningen. Om dit planologisch te regelen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. 

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke website.

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het wijzigingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).