Schapen in het weiland

Overleek t.o. 1d Monnickendam (onherroepelijk)

Landelijk Gebied Overleek t.o. 1d Monnickendam

Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied, herziening Overleek t.o. 1d, Monnickendam” is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 7 september 2012  in werking getreden en onherroepelijk.

Dit bestemmingsplan maakt de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel op het perceel Overleek t.o. 1d mogelijk.

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.