Ontwerp-wijzigingsplan Oosterweg M 28 ter inzage voor zienswijzen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 mei 2023 het ontwerp wijzigingsplan (NL.IMRO.0852.BWLGPUoosterM28-on01) voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak op de locatie Oosterweg M 28 te Purmer, gemeente Waterland, waarna de bestaande stal zal worden verlengd.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien:
•    op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl externe-link-icoon
•    bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.
De digitale bestandenset wordt op deze pagina beschikbaar gesteld (zie databestanden).

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W van
de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Purmer, Oosterweg M 28’. 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel: (0299)711712.

Databestanden

Hier kunt u de set databestanden downloaden van het ontwerp-wijzigingsplan  Zip Oosterweg M28.zipexterne-link-icoon
(Voor het bestand met de plankaart (herkenbaar aan de extensie gml) heeft u een ‘gml-viewer’ nodig.)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.
Waterland, 17 mei 2023