Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Ontwerp-wijzigingsplan Broek in Waterland - Overlekergouw 1 (onherroepelijk)

Het wijzigingsplan “Overlekergouw 1” in Broek in Waterland is met ingang van maandag 7 augustus  2017 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit wijzigingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst. Het college heeft het wijzigingsplan  op 30 mei 2017 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het wijzigingsplan voorziet in voorziet in de planologische regeling die is opgesteld om de sleufsilo's op het agrarisch bedrijfsperceel aan de Overlekergouw 1 te Broek in Waterland planologisch mogelijk te maken, alsmede de gerealiseerde sleufsilo's landschappelijk in te passen op het perceel Overlekergouw 1 in Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 424.

Inzage stukken

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden wijzigingsplan “Overlekergouw 1” in Broek in Waterland kan worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.