Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Onherroepelijk bestemmingsplan Broek in Waterland Atjehgouw 1-3

Het bestemmingsplan “Broek in Waterland Atjehgouw 1-3” is met ingang van vrijdag 31 januari 2014 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 28 november 2013 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan voorziet in juridisch-planologische regelingen voor de realisatie van een bedrijfswoning voor een zorgboerderij op perceel Atjehgouw 3. Daarnaast wordt de aanwezige situatie op het perceel Atjehgouw 1 als zodanig bestemd in de vorm van een bedrijf en twee burgerwoningen.

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Broek in Waterland Atjehgouw 1-3” kan worden ingezien op de landelijke website.