Ondertekening bestuursconvenant

Ondertekening bestuursconvenant 'Regionale Organisatie Zaanstreek-Waterland' door burgemeesters

28 juni 2024
Gemeentenieuws

De zeven gemeenten van Zaanstreek-Waterland hebben de regionale samenwerking verder versterkt: er zijn onlangs voor de programma’s ‘Propositie ZaWa/MRA’ en ‘Opvang en Tijdelijke Woonvormen’ toegewijde programmamanagers en een algemeen coördinator aangesteld. Vanuit deze groep zal o.a. de coördinatie plaatsvinden op onder andere de regionale samenwerking voor de (nood)opvang van asielzoekers, oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne en statushouders en de doelen omschreven in de Propositie Zaanstreek-Waterland (programma: Propositie ZaWa/MRA) en de taakstelling (Opvang en Tijdelijke Woonvormen).

De organisatie hiervan, -inclusief de personele inzet, taken en verantwoordelijkheden-, de budgettaire kaders en de sturing (governance), zijn vastgelegd in het ondertekende bestuursconvenant. Door ondertekening van dit document committeren de gemeenten zich aan een goede uitvoering en ondersteuning van de regionale programma’s.