Nieuwbouw sporthal Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft op dinsdag 4 juli het raadvoorstel nieuwbouw sporthal Monnickendam vastgesteld. In dit raadsvoorstel zijn vier verschillende opties voor een sporthal in Monnickendam toegelicht.

Waar:

Naast gemeentehuis, de onderzoekslocatie omvat het parkeerterrein, de fitnesschool, Marijkehal en het MarijkeveldWat: Nieuwbouw sporthal Monnickendam

Stand van zaken: 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft op dinsdag 4 juli het raadvoorstel nieuwbouw sporthal Monnickendam vastgesteld. In dit raadsvoorstel zijn vier verschillende opties voor een sporthal in Monnickendam toegelicht. De gemeenteraad wordt verzocht een besluit te nemen welke optie en welk duurzaamheidsniveau de voorkeur verdient en verder uitgewerkt moet worden.  

Laatste update:

12 juli 2023

Illustratie van een sportveld met basketbal, tennis en voetbal

Besluiten en Participatie

Juli 2023, Informatieavonden raadsvoorstel

Omwonenden en (toekomstige) gebruikers zijn uitgenodigd voor inloopavonden in juli en augustus 2023. Hier kunnen zij kennis nemen van en vragen stellen over het raadsvoorstel en de bijbehorende opties. Dit gebeurt voorafgaand aan de raadsvergadering waarop het raadsvoorstel besproken wordt, zodat belanghebbenden zich desgewenst kunnen richten tot de raad.
Het raadsvoorstel en de begeleidende stukken vindt u hierexterne-link-icoon

Juli 2021, Uitnodiging participatieavond nieuwe sporthal

We zijn op dit moment druk bezig met een stedenbouwkundig advies voor de toekomstige sporthal als vervanging voor de bestaande gymzaal de Marijkehal en sporthal “t Spil in Monnickendam. Om tot een goed advies te komen gaan we graag met u in gesprek om samen na te denken over de invulling van de sporthal. Daarom organiseren wij een participatieavond voor alle buurtbewoners, gebruikers van de huidige sportaccommodaties in Monnickendam en overige geïnteresseerden. 
Lees hier de uitnodiging

Maart 2021, Besluit nieuwbouw sportaccomodatie Monnickendam

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Waterland een raadsvoorstel voor de nieuwbouw van een sportaccommodatie in Monnickendam aangenomen. Via de link (bekijk hierexterne-link-icoon) komt u bij het raadsvoorstel en alle daarbij behorende stukken.

Nader onderzoek en participatie

Hoe de sporthal eruit gaat zien, welke omvang het krijgt en welke functies er allemaal in komen, wordt nog onderzocht. Diverse betrokkenen en potentiele gebruikers maar ook omwonenden worden gevraagd in klankbordgroepen hierover mee te denken. Al deze wensen en inventarisaties worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een globale schets op basis waarvan een (postzegel)bestemmingsplan kan worden aangevraagd.

Als alles voorspoedig en naar wens verloopt, kan in 2025/2026 gestart worden met de bouw.

Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/nieuwesporthalexterne-link-icoon

Achtergrond en programma

Locatie Marijkeveld/Pierebaan

Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Marijkeveld/Pierebaan de meest geschikte plek is voor een nieuwe sporthal. Bijvoorbeeld omdat het op geringe loopafstand van de scholen ligt, dit is belangrijk omdat de sporthal overdag wordt gebruikt voor de gymlessen. De locatie is goed bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer en te voet. Bovendien komen hier dan alle binnensporten (inclusief zwembad en fitness) op één locatie. Een bijkomend voordeel is dat op de plek van de huidige sporthal ’t Spil op termijn dan ruimte ontstaat voor woningbouw.
De exacte locatie van de nieuwe sporthal is nog niet bekend, het streven is naar een zo goed mogelijke integratie in de omgeving. Om het parkeerprobleem op te lossen wordt gedacht aan een ondergrondse parkeergarage.

Planning

Naar verwachting zal de gemeenteraad het raadsvoorstel in het najaar van 2023 bespreken.

Afhankelijk van de keuze van de raad kan na besluitvorming worden gestart met:

  • Bestemmingsplanprocedure
  • Uitwerking nadere participatie
  • Overleg met omwonenden en onderhandelingen fitness
  • Uitwerken van ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen
  • Voorbereiden aanbesteding

Nieuws

Juli 2023, Gemeenteraad Waterland kan kiezen uit vier varianten voor nieuwe sporthal in Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft op dinsdag 4 juli 2023 het raadvoorstel nieuwbouw sporthal Monnickendam vastgesteld. In dit raadsvoorstel zijn vier verschillende opties voor een sporthal in Monnickendam toegelicht. De gemeenteraad wordt verzocht een besluit te nemen welke optie en welk duurzaamheidsniveau de voorkeur verdient en verder uitgewerkt moet worden.
Het volledige persbericht vindt u hier.

Maart 2021, Gemeenteraad Waterland stemt in met voorbereiding bouw nieuwe sporthal

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe sporthal nabij locatie Marijkeveld/Pierebaan in Monnickendam. Deze sporthal is ter vervanging van sporthal ’t Spil en de Marijkehal. Beide verouderde sportfaciliteiten voldoen niet meer aan de moderne eisen en scholen, sportverenigingen en toekomstige gebruikers willen graag een nieuwe centraal gelegen sporthal.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thijs van Went, projectleider of Lucie van Vliet-Berndsen, projectondersteuner via de e-mail projectsporthal@waterland.nl