Luchtfoto Monnickendam

Monnickenmeer 5 (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Monnickendam - Monnickenmeer 5 onherroepelijk

Het bestemmingsplan “Monnickendam Monnickenmeer 5” is met ingang van vrijdag 4 december 2015 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 1 oktober 2015 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vastgesteld. Het bestemmingsplan in onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van een agrarisch bouwperceel naar de bestemming “Wonen”, “Tuin-onbebouwd” en “Agrarisch” zonder bouwperceel. Binnen de bestaande bebouwing zijn drie burgerwoningen toegestaan. Nieuwe bebouwing wordt niet mogelijk gemaakt.

Inzage stukken

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Monnickendam Monnickenmeer 5” kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.