Luchtfoto Monnickendam

Molenstraat 1 (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling om het wijzigen van de bestaande drukkerij naar twee woningen en twee kantoren (zonder baliefunctie), bedrijfsruimten of ateliers op de locatie Molenstraat 1 te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A , nummer 3587 en 3540, mogelijk te maken. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de planologische regeling voor het aanleggen van vijf nieuwe parkeerplaatsen langs de Nieuwe Zijds Burgwal, ter hoogte van de Tuinstraat, te Monnickendam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2610.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: