Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Molengouw 48 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Molengouw nabij 48” in Broek in Waterland is met ingang van vrijdag 4januari 2019 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 oktober 2018 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Inzage stukken

Het bestemmingsplan voorziet in juridisch-planologische regelingen voor de realisatie van een woning voor op perceel Molengouw nabij 48 in Broek in Waterland. Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Molengouw nabij 48”in Broek in Waterland kan worden ingezien: 

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.