Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Molengouw 24 (onherroepelijk)

Het wijzigingsplan “Molengouw 24  te Broek in Waterland” is ingevolge het bepaalde van artikel 3.9a lid 4 van de  wet ruimtelijke ordening op 23 oktober 2015 in werking getreden en onherroepelijk. Dit wijzigingsplan is erop gericht de  bouw van 2 woningen ter plaatse mogelijk te maken. Het vastgestelde wijzigingsplan en en bijbehorende stukken kunnen nog worden ingezien: