IJsbrekers bij Marken in het Markermeer

Maatregelen hoogwater IJsselmeergebied en Markermeer

02 januari 2024
Algemeen nieuws

Samen met de brandweer neemt de gemeente Waterland preventief maatregelen om bescherming te bieden tegen de hoge waterstanden.

Vanwege de hoge waterstanden in het IJsselmeer en Markermeer is er sprake van wateroverlast in de buitendijkse gebieden. Door de verwachte weersomstandigheden in de komende dagen met harde wind en regen in combinate met de hoge waterstanden, verwachten wij wateroverlast binnen onze gemeente. Samen met de brandweer neemt de gemeente daarom preventief maatregelen en worden er op diverse locaties zandzakken geplaatst. Inwoners wordt gevraagd om auto's die langs de kade geparkeerd staan elders te plaatsen. Verwacht wordt dat deze maatregelen voldoende bescherming bieden. 

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Houd onze website en Rijkswaterstaatexterne-link-icoon in de gaten voor de meest actuele informatie.