Luchtfoto Katwoude Stiereveld

Kloosterdijk 2 (onherroepelijk)

Monnickendam Kloosterdijk 2 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Monnickendam Kloosterdijk 2” is met ingang van vrijdag 29 mei 2015 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 26 maart 2015 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vastgesteld. Het bestemmingsplan in onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regelingen voor de realisatie van maximaal 4 burgerwoningen met bijbehorende bouwwerken op het adres Monnickendam Kloosterdijk 2. Daarnaast wordt een bestaande bedrijfswoning gewijzigd naar een burgerwoning.
Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Monnickendam Kloosterdijk 2” kan worden ingezien:

Inzage stukken

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan "Monnickendam Kloosterdijk 2" kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.