Opkomende zon en mist over De Purmer met koeien in de wei

Klacht over discriminatie melden

Gediscirmineerd? Meld het!

Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Meld het bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland!
Deze onafhankelijke stichting werkt samen met gemeente Waterland aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging, afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of seksuele gerichtheid. Het Bureau Discriminatiezaken is gevestigd in Purmerend en is belast met de registratie en afhandeling van meldingen vanuit de gemeente.

Beschrijving

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

Iedereen kan gratis bij het Bureau Discriminatiezaken terecht voor steun of een vertrouwelijk advies. Daarnaast verzorgt deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.

Aanvragen

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

  • U neemt contact op met het Bureau Discriminatiezaken door te bellen met 06 12 80 00 17 of een e-mail te sturen aan: info@bdwaterland.
  • U geeft onder andere door:
    • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
    • om wat voor discriminatie het ging
    • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
    • welke andere personen hierbij betrokken waren

Voorwaarden

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Contact

Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via 06-12800017 en info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via www.bureaudiscriminatiezaken.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie