Huiselijk geweld, advies en ondersteuning

Voor hulp en advies bij huiselijk geweld kunt u dag en nacht gratis bellen met Veilig Thuis.

Beschrijving

U kunt bij Veilig Thuis terecht voor gratis hulp en advies bij huiselijk geweld. Huiselijk geweld is soms lichamelijk, zoals slaan. Maar ook iemand verwaarlozen, afpersen of vaak uitschelden kan huiselijk geweld zijn.

U kunt Veilig Thuis dag en nacht bellen. Ook als u vragen heeft of zich zorgen maakt om iemand anders. Of als u zelf geweld gebruikt. U kunt anoniem blijven.

Een lokale hulpverlener van Veilig Thuis beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook bespreekt de hulpverlener met u welke professionele hulp er nodig is.

Tijdelijk huisverbod

Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Hierbij heeft de burgemeester de mogelijkheid om bij huiselijk geweld de dader voor 10 dagen een huisverbod op te leggen.

Aanvragen

Bij direct gevaar belt u 112.

Zo vraagt u om hulp of advies bij huiselijk geweld:

  • Bel Veilig Thuis op 0800 – 2000 (gratis). U kunt dag en nacht bellen.
  • Spreek uw gemeente of woonplaats in.
  • U wordt doorverbonden met Veilig Thuis in uw omgeving.

Contactgegevens

Steunpunt huiselijk geweld Zaanstreek-Waterland, telefoon (075) 651 83 11

Wet en regelgeving

Meer informatie