Bruggetje en hond in Hemmeland

Honden uitlaten

U mag uw hond niet overal uitlaten. Ook mag uw hond niet overal loslopen.

Beschrijving

Voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte gelden enkele regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillen per gemeente.

Losloop- en opruimgebieden

Als aanvulling op de regels in de APV zijn door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland enkele losloop- en opruimgebieden aangewezen.

In de losloopgebieden hebben honden alle vrijheid om los rond te rennen. Ook buiten de bebouwde kom mag de hond lopen zonder dat deze is aangelijnd. Binnen de bebouwde kom is het wenselijk dat de hond aangelijnd is, om ongewenste confrontaties met anderen te voorkomen.

De opruimgebieden zijn gebieden die ook veel door niet-hondenbezitters gebruikt worden en waar veel overlast van hondenpoep wordt ervaren. In deze gebieden moet u de hondenpoep direct verwijderen. Dit geldt ook in de losloopgebieden. Natuurlijk is het ook buiten deze gebieden de bedoeling dat u de hondenpoep zoveel mogelijk opruimt.

De losloop- en opruimgebieden worden ingericht, zodat ze in de openbare ruimte herkenbaar zijn. Tevens worden extra afvalbakken geplaatst.

Hondenpoepzakjes

Bij ons Klant Contact Centrum in het gemeentehuis worden tijdelijk hondenpoepzakjes verstrekt. Ook niet-hondenbezitters kunnen deze zakjes meenemen en uitdelen aan hondenbezitters om het opruimen van de hondenpoep te stimuleren.

Voorwaarden

De regels voor het uitlaten van uw hond zijn:

  • Binnen de bebouwde kom houdt u uw hond aan de lijn.
  • U laat uw hond alleen loslopen op speciale uitrenveldjes.
  • U houdt uw hond weg van speeltuinen, speelveldjes en zandbakken (ook als uw hond aangelijnd is).
  • U houdt uw hond weg van begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente.
  • U ruimt de poep van uw hond zelf op.

Kosten

U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt. Daarnaast moet u administratiekosten betalen.

  • Loopt uw hond los binnen de bebouwde kom? Dan is de boete € 100,00.
  • Loopt uw hond los op een speelterrein? Dan is de boete € 150,00.

Wet en regelgeving

Meer informatie