Herhaling: Vragen over de aanleg van glasvezel in Waterland

15 april 2024
Algemeen nieuws

We krijgen op dit moment veel vragen van inwoners over de aanleg van glasvezel in gemeente Waterland. De telecommarkt is de laatste tijd sterk in beweging zodat steeds meer huishoudens de komende jaren kunnen profiteren van snel breedband internet. Momenteel wordt daarvoor in heel het land door verschillende commerciële partijen glasvezel aangelegd of worden bestaande koperverbindingen vervangen door glasvezel. Ook in Waterland gaan binnenkort straten open voor de aanleg van deze glasvezelnetwerken.

Legt de gemeente zelf glasvezel aan?

De gemeente legt zelf geen glasvezelnetwerken aan. De aanleg wordt gedaan door of in opdracht van commerciële telecombedrijven.

Werkt de gemeente samen met glasvezelpartijen?

Telecombedrijven zijn zelfstandige partijen die werken met hun eigen aannemers. Wel is er contact met de gemeente en ziet de gemeente toe op de werkwijze in de openbare ruimte omdat we willen dat dat veilig gebeurt en met niet te veel hinder voor de omgeving.

Mag de gemeente de aanleg van glasvezel weigeren?

Nee dat mag niet. Glasvezelnetwerken worden vaak gelegd onder grond dat van de gemeente is zoals onder een weg, stoep of berm. De gemeente moet de aanleg volgens de Telecommunicatiewet toestaan (gedogen), maar mag wel (regie)aanwijzingen geven om overlast en onveilige (verkeer)situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Krijgt iedere woning in Waterland toegang tot glasvezel?

Telecomaanbieders bepalen zelf of zij het rendabel vinden om woningen op glasvezel aan te sluiten. Het is veel makkelijker en goedkoper om woningen aan te sluiten die dicht bij elkaar staan dan woningen die op grote afstand van elkaar staan.

Waar wordt glasvezel aangelegd?

Op dit moment heeft de gemeente instemming verleend voor de aanleg van glasvezelnetwerken in Monnickendam en in Broek in Waterland. De gemeente verwacht dat de komende jaren meer woningen worden aangesloten op minimaal één glasvezelaansluiting.

Hoe herken ik de medewerkers van een glasvezelbedrijf? 

Medewerkers van de verschillende glasvezelbedrijven zijn te herkennen aan hun bedrijfskleding. Ook kunnen zij zich altijd identificeren. Als mensen bij u aan de deur komen, controleer dan altijd of ze echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn, zodat u weet met wie u te maken hebt. 

Is een glasvezelaansluiting met abonnement verplicht?

U bent niet verplicht om gebruik te maken van een aanbieding als u dat niet wilt. Ons is namelijk gebleken dat daarover niet altijd duidelijk door aanbieders wordt gecommuniceerd.
Mogelijk hebt u een bestaande aansluiting die u nog wilt blijven gebruiken. Sommige aanbieders brengen op enig moment een glasvezelkabel vanaf de straat tot in de woning/meterkast zonder dat u daarvoor een abonnement nodig hebt.
Andere aanbieders beperken zich in eerste instantie ertoe om aan te leggen tot in de straat en sluiten pas aan in de woning nadat er een abonnement is afgesloten.

Hoelang gaat de aanleg duren?

Op dit moment heeft de gemeente instemming verleend aan twee partijen voor de aanleg van glasvezel. Beide partijen hebben instemming gekregen voor een jaar.

Waarom moet de straat meer dan 1x  opgebroken worden?

De straat gaat meerdere keren open omdat de partijen beide hun eigen netwerk leggen. Wij kunnen ze als gemeente niet dwingen tot samenwerking en zijn verplicht toegang te geven tot onze grond. De gemeente is ook geen opdrachtgever van de werkzaamheden.

Waarom wordt er niet op de eerste dag dat het tijdelijke parkeerverbod ingaat gestart met het werk?

De data op de parkeerverboden staan ruim gerekend. Dit komt doordat ze van ons de borden minimaal 2 weken voor de werkzaamheden moeten plaatsen, anders kunnen wij niet handhaven/wegslepen. 

Het is gezien de omvang van de werkzaamheden en de afwisselende omstandigheden in de grond niet mogelijk om op dagniveau te plannen. De dag voordat ze daadwerkelijk thv de parkeerverboden aan het werk gaan krijgen de omwonenden een brief met de vraag of zij de auto weg willen halen voor 7:00 de volgende dag. 

De bewoners krijgen dus vanzelf een briefje door deur, voor die tijd mag er gewoon geparkeerd worden bij de parkeerverboden. 

Waarom is het straatwerk niet meteen netjes na het grondwerk?

Het straatwerk ligt in veel gevallen niet helemaal netjes na de aanleg van glasvezel. De gevaarlijke punten worden opnieuw gedaan, de rest laten we een tijdje ‘’rusten’’ . Op deze manier kan de grond nog nazakken, iets wat normaal is in dit gebied.  De uiteindelijke oplevering van een gebied wordt dus na vrij lange tijd gedaan, dit heeft ook met de garantietermijn te maken die de bedrijven aan ons als gemeente geven. 

Waarom werken (nuts)bedrijven niet samen?

Dit is een veelgehoorde vraag die we goed begrijpen. Hoe mooi zou dat zijn als het kon, maar in de praktijk werkt het vaak niet. Dat komt omdat de bedrijven elk met eigen technieken en eigen aannemers werken op een eigen tempo. Het kost de bedrijven bijvoorbeeld extra geld als ze op elkaar moeten wachten. Ook wil een aannemer om bijvoorbeeld veilig te kunnen werken graag zelf de regie houden.

Geeft de aanleg van glasvezel veel overlast?

Er kan soms tijdelijk overlast ontstaan voor de omgeving, omdat sleuven gegraven worden waarin kabels gelegd worden. Omdat de glasvezelbedrijven vaak niet samen kunnen werken wordt een sleuf vaak nog een keer gegraven door een volgende aannemer. We begrijpen dat dat vervelend is en daarom kijkt de gemeente samen met de aannemers naar de planningen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Is de aanleg van glasvezel gratis?

Het ene telecombedrijf legt de glasvezelkabel gratis aan tot aan de erfgrens, de andere aanbieder gratis tot in de meterkast. 

Hoeveel partijen leggen er glasvezel aan in Waterland?

Op dit moment heeft de gemeente instemming verleend aan twee partijen om glasvezel aan te leggen. Het gaat om Open Dutch Fiber (ODF) en Glaspoort (van KPN). Daarnaast zijn er nog de bestaande netwerken waarover inwoners nu al internet, televisie en telefoon hebben.

Is het nodig om door beide glasvezelaanbieders een aansluiting in de meterkast te krijgen?

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een aansluiting van een specifieke aanbieder dan kan het zo zijn dat die aanbieder specifieke abonnementenvoorwaarden stelt voor de duur van het abonnement. Soms is een aansluiting gratis zonder dat u daarvoor een abonnement hoeft af te sluiten. U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van de mogelijkheid tot een aansluiting en of een abonnement bij een telecomaanbieder die aan u een aanbieding doet. U kunt ook gebruik blijven maken van uw bestaande aansluiting. 

Wat is het verschil tussen telecombedrijven en providers?

Open Dutch Fiber en Glaspoort zijn telecombedrijven die beiden glasvezelkabels aanleggen in onze gemeente, zij bieden geen abonnementen aan. Verschillende providers (zoals KPN en T-mobile) mogen gebruik maken van deze kabels voor hun diensten en kunnen u een aanbieding sturen voor een abonnement. 

Meerdere aanbiedingen

Naast dat de telecombedrijven brieven sturen over de aanleg van de kabels kan het zo zijn dat u ook nog brieven ontvangt van de providers die gebruik van de kabel willen maken, en u een aanbieding willen doen. 
Het zou kunnen dat er nog andere providers bijkomen die ook via de kabels van ODF of Glaspoort hun diensten aanbieden.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op, of bekijk de website van de telecombedrijven zelf:

Veelgestelde vragen telecombedrijf ODFexterne-link-icoon
Veelgestelde vragen telecombedrijf Glaspoortexterne-link-icoon

Update: 15/04/2024. Dit nieuwsbericht is een herhaling van de berichten van 14/02/2023, 30/04/2023 en 22/08/2023.