Foto van een vlag

Herdenken en vieren: 4 en 5 mei

29 april 2024
Gemeentenieuws

Deze week staat in het teken van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Op zaterdag 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlog of vredesoperaties zijn omgekomen. Op zondag 5 mei vieren we onze vrijheid en is het de dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. We vragen u om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en te herdenken, en op 5 mei de vlag uit te hangen om de vrijheid te vieren.

Dit jaar staan alle herdenkingen, vieringen en activiteiten in het thema Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.

In verschillende kernen van Waterland zijn herdenkingsdiensten georganiseerd om samen te herdenken, een afgevaardigde van het gemeentebestuur zal bij elk van deze diensten aanwezig zijn. Hieronder een kort overzicht van deze herdenkingsdiensten. 

Monnickendam
In de Grote Kerk in Monnickendam vindt om 19.00 uur de herdenkingsdienst plaats, inloop is vanaf 18.30 uur. Na de dienst vindt de kranslegging plaats bij het herdenkingsmonument en het propellermonument. Wethouder Harm Scheepstra is hierbij aanwezig en zal een korte toespraak houden. 

Marken 
De herdenkingsdienst op Marken begint om 19.00 uur in het Trefpunt. Daarna vindt de kranslegging bij het monument plaats. Raadslid Bert Enderink is hierbij aanwezig en zal een korte toespraak houden. 

Broek in Waterland
In de Broekerkerk vindt vanaf 19.00 uur de herdenkingsdienst plaats. Hier zijn meerdere sprekers en kinderen van de Havenrakkers zullen gedichten voordragen. De kranslegging vindt plaats bij het monument. Wethouder Ton van Nieuwkerk is hierbij aanwezig en zal een korte toespraak houden.

Ilpendam
In het Van Oorschot Plantsoen in Ilpendam vindt vanaf 19.15 uur de herdenkingsdienst plaats. Na de herdenkingsdienst wordt een bloemstuk neergelegd. Raadslid Barend Klein Haneveld is hierbij aanwezig.

De Purmer
Vanaf 19.40 uur vindt de plechtigheid plaats in de Purmerkerk.  Vanaf 19.50 uur begint de stille tocht vanuit de kerk naar het monument. Studenten van het Horizoncollege in Purmerend, afdeling vrede en veiligheid, zullen een erehaag vormen en de kranslegging verzorgen. Na de kranslegging is er een herdenkingsdienst in de kerk tot 20.30 uur. Raadslid Trudy Willig is hierbij aanwezig. 

Overleek
Om 19.45 uur vindt er een samenkomst plaats bij het grote witte kruis in de sloot tegenover Overleek 12.Bij deze herdenkingsplaats voor de omgekomen piloot sergeant Mavie wordt een bloemstuk neergelegd. Burgemeester Marian van der Weele en kinderburgemeester Bo Weeting zijn hierbij aanwezig. Burgemeester van der Weele zal hierbij een toespraak houden.

Watergang
Om 19.45 uur samenkomst bij de begraafplaats Watergang bij de plaquette voor de weggevoerde Joodse familie uit Watergang. Om 20.00 uur wordt de Last Post gespeeld door een jonge muzikant uit het dorp. Hierna wordt het bloemstuk neergelegd. Duo raadslid Harm Mark Pit is hierbij aanwezig. 

Dit jaar woonde burgemeester Marian van der Weele samen met kinderburgemeester Bo Weeting de Dodenherdenking bij in Overleek. Bij het kruis in het water waren ondanks het slechte weer veel belangstellenden. Het kruis wordt door de buurtvereniging onderhouden.

 ***