Help Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld opgeschud en raakt ons allemaal. Ook bij de gemeente komen veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel lokale acties er worden opgezet voor hulp aan Oekraïne. Op deze pagina leest u hoe u kunt helpen.

Voor de opneming in het BRP kunt u online een afspraak maken via deze link. 
Kies bij de mogelijkheden voor ‘eerste inschrijving’. Kies daarna een dag en tijdstip. Vul vervolgens uw persoonlijke gegevens in. 
Het zou fijn zijn als u zelf iemand mee kunt nemen die in staat is te vertalen (bijvoorbeeld in het Engels). Mocht dit niet lukken, kunt u dat dan aangeven bij notities? 

Wat neemt u mee naar de afspraak?
Een biometrisch paspoort of een certificaat van de ambassade. Woont u bij een gastgezin? Neem dan ook een ingevulde verklaring toestemming hoofdbewoner mee. PDFDeze vindt u hier. 

 

Hebt u een opvangadres in onze gemeente? En niet genoeg geld om van te leven? Dan helpen wij u met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we leefgeld. 

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als:

  • u gevlucht bent uit Oekraïne en een opvangadres (gemeentelijke opvanglocatie of in de particuliere opvang) in Waterland hebt. En als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • u bent naar het gemeentehuis geweest en u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • u een afspraak hebt in het gemeentehuis voor inschrijving in de BRP

Wat houdt de leefgeldregeling in?

Per 1 februari 2023 is de leefgeldregeling als volgt:

1. De hoogte van het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van het gezin: 

  • Een gezin van 1 of 2 personen ontvangt per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand. 
  • Een gezin van 3 personen ontvangt per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand. 
  • Een gezin van 4 personen of meer ontvangt per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand. 

Wat is een gezin volgens de nieuwe regels? Een gezin bestaat uit: 
-     echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners; 
-    hun minderjarige kinderen; 
-    een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen. 

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin. 

2. Het leefgeld voor kleding wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand. 

3. Voor vluchtelingen in de particuliere opvang wordt de extra toelage bij een gastgezin (wooncomponent) veranderd. Dit wordt € 93,- per persoon per maand. 

Leefgeld per vluchteling per maand    Eetgeld  Kleding  Extra toelage bij particuliere opvang
1 of 2 personen Volwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling  € 215,06 € 56,12 € 93,00
  Minderjarige € 178,36  € 56,12 € 93,00
3 personen  Volwassene  € 171,99 € 56,12 € 93,00
  Minderjarige € 142,57  € 56,12  € 93,00
4 of meer personen Volwassene € 150,45  € 56,12 € 93,00
   Minderjarige € 124,97  € 56,12 € 93,00

  4. Op dit moment kan de gemeente het leefgeld stopzetten als de vluchteling werkt. Vanaf 1 februari wordt het leefgeld niet alleen voor de vluchteling, maar voor het hele gezin stopgezet als een meerderjarig gezinslid werkt of een uitkering ontvangt, zoals de werkloosheidsuitkering.
 

Hoe vraag ik leefgeld aan?

​​​​​Het leefgeld kan worden aangevraagd door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar oekraine@waterland.nl. Het makkelijkst is als u over een Nederlandse bankrekening beschikt. Voor degenen zonder bankrekening zijn prepaid betaalpassen beschikbaar. Geef in dat geval op het formulier aan dat u gebruik wil maken van een gemeentepasje.

PDFAanvraagformulier leefgeld.pdf

Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door

Het recht op leefgeld vervalt op het moment dat u betaald werk heeft gevonden of wanneer u 14 dagen of langer buiten de gemeente Waterland verblijft. Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan verzoeken wij u om deze informatie door te geven via oekraine@waterland.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum, woonadres en de startdatum van uw contract. 

Prepaid betaalpas gemeente Waterland

Maakt u gebruik van een prepaid betaalpas van de gemeente? Vanaf 1 februari rekent de gemeente Waterland de kosten voor het gebruik van deze passen door aan de eigenaar van de pas. Het gaat om een bedrag van € 5,- per maand. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op uw leefgeld. 

Welk onderwijs is er?

Door verschillende schoolbesturen wordt onderwijs georganiseerd voor Oekraïense leerlingen uit de regio Waterland. Er zijn Oekraïens sprekende leerkrachten aanwezig en er wordt geprobeerd lessen te geven in het Oekraïens, daarnaast wordt er een basisaanbod (in het) Nederlands en Engels geboden. Er zijn met ingang van schooljaar 2022-2023 twee locaties:

Basisonderwijs  Voortgezet onderwijs    
4-12 jaar 12-17 jaar    
Jonger dan 1 oktober 2010 Ouder dan 1 oktober 2010  
OBS De Torenmolen SG W.J.Bladergroen EOA Over Grenzen (Vita College)
Torenmolen 7
1444 GE Purmerend
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend
Bergmolen 2 
1444 GP Purmerend 
Ma, di, do en vrij 8.45 – 14.45 uur
Woe 8.45 – 12.30 uur
Wisselende lestijden     Wisselende lestijden
Gemeentelijk vervoer  Zelfstandig met OV of op de fiets Zelfstandig met OV of op de fiets

Overige informatie Kuna Mondo

Om met de ouder te kunnen communiceren gebruikt Kuna Mondo een app (Social Schools). Ouders ontvangen een brief met een code om in deze app te komen. 
Op Kuna Mondo is het beleid dat kinderen geen snoep en zoetigheid eten. Alleen fruit mag meegegeven worden. Tussen 10.15-10.30u wordt er fruit gegeten en water gedronken. Elk kind krijgt z’n eigen Dopper. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor het onderwijs in Purmerend?

De scholen hebben een inschrijfformulier gemaakt. Dit inschrijfformulier is per post verstuurd naar de gastgezinnen in de eerste weken. Daarna is het verspreid via de gastgezinnenapp, de school in de buurt en het is ook beschikbaar bij publiekszaken. Het ingevulde inschrijfformulier moet verzonden worden naar:

Inschrijving Primair onderwijs:  

•    Kinderen geboortejaar 2010 (na 1 oktober 2010) t/m 2018 
•    aanmeldenovergrenzen@kunamondo.nl cc sociaaldomein@waterland.nl

Inschrijving Voortgezet onderwijs  

•    Kinderen geboortejaar 2004 –2010 
•    Leerlingadministratie@psg.nl cc sociaaldomein@waterland.nl 

  • De school bevestigt de aanmelding richting ouders/gastgezin/kind. 
  • Er wordt een cc gestuurd naar sociaaldomein@waterland.nl zodat wij bij de school kunnen nagaan of er plaats is voor het kind. Zo ja, dan weten we dat dit kind op de bus mee moet. 

Hoe is het vervoer naar De Torenmolen geregeld? 

De kinderen uit de gemeente Waterland van 4-12 jaar worden met een busje van Bakker Travel opgehaald.

  • De inschrijfformulieren komen ook bij de gemeente terecht. Als er plek is voor het kind op één van de locaties en de school heeft dit bevestigd, dan zetten we dit kind op de lijst voor de bus. Het gastgezin (of het mailadres op het inschrijfformulier) ontvangt bericht van de gemeente dat het kind met de bus mee kan, wat de opstapplek is en hoe laat. 
Heen MONNICKENDAM      
Tijd Halte   Adres
08.15 Bushalte Bernhardlaan   Monnickendam - Bernhardlaan 1 (naast de Grote Kerk)
08.20  Jachthaven 1   Jachthaven 1 (1141AV Monnickendam)
08.35 Bushalte Koogsingel   1444GA Purmerend (2 minuten lopen naar de Torenmolen)
       
Terug MONNICKENDAM      
Tijd WOENSDAG Halte Adres
14.48  12.30 Bushalte Koogsingel    1444GA Purmerend (2 minuten lopen naar de Torenmolen)
15.03 12.45  Jachthaven 1 Jachthaven 1 (1141AV Monnickendam)
15.05 12.47 Bushalte Bernhardlaan Monnickendam - Bernhardlaan 1 (naast de Grote Kerk)
Heen BROEK IN WATERLAND/ZUIDERWOUDE      
Tijd Halte   Adres
08.05 Bushalte Eilandweg   Broek in Waterland, Eilandweg/Zuideinde (tegenover ijssalon Antonio)
08.13 Kerk Zuiderwoude   Zuiderwouder Dorpsstraat 1 Zuiderwoude
08.34 Bushalte Koogsingel   1444GA Purmerend (2 minuten lopen naar de Torenmolen)
       
Terug BROEK IN WATERLAND/ZUIDERWOUDE      
Tijd WOENSDAG Halte Adres
14.48 12.30 Bushalte Koolsingel 1444GA Purmerend (2 minuten lopen naar de Torenmolen)
15.10 12.52 Kerk Zuiderwoude Zuiderwouder Dorpsstraat 1 Zuiderwoude
15.18 13.00 Bushalte Eilandweg Broek in Waterland, Eilandweg/Zuideinde (tegenover ijssalon Antonio)
       

Voor het vervoer is het mogelijk dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt zoals die ook voor het reguliere leerlingenvervoer geldt. 

Hoe is het vervoer naar EOA Over grenzen of Bladergroen geregeld? 

Jongeren (12-18 jaar) die naar het voortgezet onderwijs gaan op EOA Over grenzen of het Bladergroen ontvangen van de gemeente een bijdrage voor het openbaar vervoer of een ov-kaart met een maandabonnement. De voorwaarde is dat de school niet op fietsafstand is van het (tijdelijke) woonadres is en dat er onvoldoende inkomen uit werk is. 
Voor het vervoer is het mogelijk dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt zoals die ook voor het reguliere leerlingenvervoer geldt. 

Is er opvang mogelijk voor de kinderen jonger dan 4 jaar?

Oekraïense gezinnen die een kind hebben in de leeftijd 0-4 jaar kunnen terecht bij één van de opvangorganisaties die actief zijn in de gemeente Waterland (SKW, Sportify Kids, Co-Nijntje en Kinderdagpaleis). Ouders van kinderen in deze leeftijd hebben een brief ontvangen met meer informatie over kinderopvang in Waterland en aanbieders. 

Is een kind tussen de 2 en 4 jaar dan komt het in aanmerking voor peuteropvang (2-4 jaar) in de ochtenden of voor kinderopvang de hele dag (0-4 jaar). Hele dagen opvang is echter alleen toegankelijk voor kinderen waarvan de ouder(s) werken en/of een inburgeringscursus volgen. 

De gemeente Waterland beschikt over een regeling voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Allereerst is het belangrijk dat er gekeken wordt of er in aanmerking kan worden gekomen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als dit niet het geval is, dan kan er een beroep gedaan worden op de gemeente. Afhankelijk van een aantal criteria zal worden gekeken naar de hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming. Vragen hierover kunnen gesteld worden via sociaaldomein@waterland.nl
 

Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan, zo ook in Waterland. De website van Vluchtelingenwerk biedt een overzicht van initiatieven door o.a. lokale en particuliere organisaties die bij hen bekend zijn. Ook u kunt hier uw lokale initatief aanmelden.

In Waterland houdt Vluchtelingenwerk wekelijks een spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Het spreekuur is op donderdag van 9:15 tot 12:30 op het gemeentehuis in Monnickendam. PDFIn deze folder staat meer informatie.

Doneren

Ook kunt u spullen doneren of u als vrijwilliger aanbieden via de website van COA. Doneren aan het Rode Kruis kan via deze link.

Informatie in het Oekraïens en Russisch

Op https://www.refugeehelp.com/get-help kunnen vluchtelingen informatie kunnen vinden in hun eigen taal (Oekraïens en Russisch, maar ook in NL en Engels). Het is opgesteld in samenwerking met Oekraïners en geeft informatie over belangrijke zaken als zorgverzekering, onderwijs, geld en onderdak. 

GGD Zaanstreek-Waterland

De GGD Zaanstreek-Waterland heeft een speciale pagina (ook in het Oekraïens). Op deze pagina leest u wat zij doen en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio. https://www.ggdzw.nl/Oekraine/

In Waterland brengt Takecarebnb statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Je kunt je hier aanmelden als gastgezin of als vrijwilliger.
Lees verder op: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/

Voor noodopvang kunnen mensen ook contact opnemen met RoomforUkraine of People for People, deze initiatieven koppelen Oekraïense vluchtelingen met Nederlandse mensen die een kamer over hebben. Vangt u vluchtelingen thuis op? Meld dit dan bij de gemeente via oekraine@waterland.nl.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland ondersteunt bij de opvang van 2.000 Oekraïense vluchtelingen in de regio. Samen met onder andere de gemeenten kijken we waar binnen onze regio opvang mogelijk is. Daarnaast kijken ze ook naar de inzet van particulieren: mensen die zelf een woonruimte beschikbaar hebben om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen en proberen we deze mensen in kaart te brengen in samenwerking met de gemeenten in de regio zodat we de ondersteuning kunnen geven die nodig is. In de regio is er ook een crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd in de sporthal van Wormerland. Deze sporthal is een opvang waar mensen even terecht kunnen voor de eerste opvang waarna ze zo snel mogelijk naar geschikte opvang kunnen worden overgebracht binnen en buiten de regio.

Rijksoverheid

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine vind u meer informatie van de Rijksoverheid over de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Vanaf 1 juli 2022 is het niet meer nodig om een zorgverzekering af te sluiten als u werkt. Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Via deze regeling krijgt uw zorgverlener de kosten vergoed.

U kunt zich inschrijven voor online huisartsenzorg. U krijgt via de app contact met een arts en wordt indien nodig verder bemiddeld naar zorg in uw buurt.

Arene.nl heeft ook Oekraïnstalige artsen beschikbaar: https://www.arene.nl/nl/medische-hulp/huisartsenzorg-voor-oekraiense-vluchtelingen

Het is belangrijk dat u zichzelf en uw familieleden inschrijft voordat u een medische vraag heeft.

Уроки голландского языка

Понедельник    Вторник    Четверг  
11:00-12:00 Начинающие/продвинутые 19:30-20:15 Начинающие 19:30-20:15   Начинающие
    20:15-21:00 Продвинутые 20:15-21:00 Продвинутые

Локация: De Ark - Lake Land Hotel
Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam

Rooster taalles

Maandag   Dinsdag   Donderdag  
11:00-12:00  Beginners/ gevorderden 19:30-20:15 Beginners 19:30-20:15 Beginners
    20:15-21:00 Gevorderden 20:15-21:00 Gevorderden

Locatie: De Ark - Lake Land Hotel
Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam