Help Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld opgeschud en raakt ons allemaal. Ook bij de gemeente komen veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel lokale acties er worden opgezet voor hulp aan Oekraïne. Op deze pagina leest u hoe u kunt helpen.

We zijn hard bezig om de Oekraïense vluchtelingen met een verblijfplaats in Waterland zo spoedig mogelijk in onze basisregistratie (BRP) in te voeren, dit is een uitgebreid proces. Om de registratie goed te plannen, is het belangrijk om van tevoren al informatie op te halen middels een 'eerste registratie'. Dit is een algemene registratie en geen inschrijving in het BRP. Wij verzoeken u daarom om onderstaand document (samen) met uw Oekraïense gast in te vullen en te mailen naar oekraine@waterland.nl.  Als de gegevens van de Oekraïense inwoner bij ons bekend zijn, ontvangt hij/zij een uitnodiging voor registratie in het BRP van de afdeling Publiekszaken. 

BestandAanmeldformulier Ned-Eng Eerste registratie burgers uit Oekraine - COA.docx

Hebt u een opvangadres in onze gemeente? En niet genoeg geld om van te leven? Dan helpen wij u met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we leefgeld. Hiervoor is een landelijke regeling tot 1 juli 2022.

U kunt bij ons een aanvraag doen voor leefgeld. U kunt bij veel banken al een Nederlandse bankrekening openen. Hieronder (graag link naar tekst bankrekening) staat hoe u dit kunt doen.  Hebt u een Nederlandse bankrekening? Dan ontvangt u het leefgeld op uw bankrekening. Hebt u nog geen bankrekening? Dan ontvangt u het bedrag voor leefgeld op een BNG prepaid pinpas. Met deze pas en uw pincode kunt u bij elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen.

Waarvoor krijgt u leefgeld?

Leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. Wat u krijgt, hangt af van de soort opvang en van uw leeftijd. Geef veranderingen in uw situatie daarom altijd direct door. Lees meer hierover verderop op deze pagina.

 • 1 deel voor maaltijden: € 205 per persoon per maand (dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden)
 • 1 deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: € 55 per persoon per maand (dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden)
 • 1 deel voor extra bedrag in gastgezin:
 1. 18 jaar en ouder: € 215 per persoon per maand
 2. Jonger dan 18 jaar: € 55 per persoon per maand.

U kunt het extra bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt met dit bedrag ook meebetalen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit bent u niet verplicht.

Soort opvang Maaltijden (per maand) Kleding en andere persoonlijke uitgaven (per maand) Extra bedrag (per maand) Totaal (per maand)
Bij gemeente met maaltijden €0  €55 €0 €55
Bij gemeente zonder maaltijden €205 €55 €0 €260
Bij gastgezin (18 jaar en ouder) €205 €55 €215 €475
Bij gastgezin (jonger dan 18 jaar) €205 €55 €55 €315

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als:

 • u gevlucht bent uit Oekraïne en een opvangadres in Waterland hebt. En als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
 • u bent naar het gemeentehuis geweest en u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • u hebt een afspraak in het gemeentehuis voor inschrijving in de BRP

Woont u op een vakantiepark dat niet als adres geregistreerd staat? Dan kunt u zich niet inschrijven in het BRP. Neem contact met ons op voor herplaatsing naar een permanenter adres.

Leefgeld aanvragen

Het leefgeld kan worden aangevraagd door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar oekraine@waterland.nl.

 • u maakt maximaal 1 afspraak voor uw gezin/of groep
 • u hebt hiervoor een e-mailadres nodig
 • u neemt uw identiteitsbewijs mee en ook van alle gezinsleden
 • hebt u een Nederlandse bankrekening? Neem dan uw bankpas mee, of een document met daarop de gegevens van uw bankrekening.

Het leefgeld kan worden aangevraagd door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar oekraine@waterland.nl. Het makkelijkst is als u over een Nederlandse bankrekening beschikt. Voor degenen zonder bankrekening zijn prepaid betaalpassen beschikbaar. Geef in dat geval op het formulier aan dat u gebruik wil maken van een gemeentepasje.

Microsoft Office documentAanvraagformulier Leefgeld Tweetalig

 Het formulier is ook verspreid onder de gastgezinnen met Oekraïense vluchtelingen in Waterland.

Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door

Het recht op leefgeld vervalt op het moment dat u betaald werk heeft. Heeft u een baan gevonden? Dan verzoeken wij u om deze informatie door te geven via oekraine@waterland.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum, woonadres en de startdatum van uw contract. 

Openen van een betaalrekening door Oekraïense burgers 

De Gemeente Waterland raadt u aan een bankrekening in Nederland te openen. Zo kunt u allerlei zaken gemakkelijker regelen en kunt u deelnemen aan het dagelijks leven. Met een lokale bankrekening kan de Gemeente Waterland ook gemakkelijker geld naar u overmaken. Na het openen van een bankrekening kunt u de gemeente laten weten wat uw bankrekeningnummer (IBAN) is, zodat wij uw toeslagen voor levensonderhoud daarop kunnen overmaken. Hiervoor moet u een bankrekening openen met een Nederlands bankrekeningnummer (IBAN: NLxxBANKxxxxxxxxxxxx).

Voor het openen van een bankrekening is een biometrisch paspoort noodzakelijk van na 2016. Bij de SNS bank kun je een rekening openen met je ID certificaat van oekraiense ambassade en een  biometrische kaart. Uiteraard na inschrijving bij BPR en beschikking van BSN nummer.   

Bij de Rabobank kun je  ook een rekening openen zonder een biometrisch paspoort. Ze accepteren ook de ID kaart. Wel is een inschrijving in het BRP nodig. Bij de Rabobank kun je F2F en digitaal via de Rabobank Identificeren App een rekening openen (dus niet via de reguliere Rabobank app). Op de website van de Rabo staat ook een stappenplan in het Oekraïens. 

BestandOpening bankaccount (Engelse tekst)

BestandОткрытие банковского счета гражданами Украины (Russische tekst)

BestandВідкриття банківського рахунку громадянами України (Oekraïnse tekst)

Sinds woensdag 6 april in Purmerend wordt door verschillende schoolbesturen onderwijs georganiseerd voor Oekraïense leerlingen uit de regio Waterland. Er zijn Oekraïens sprekende leerkrachten aanwezig en er wordt geprobeerd lessen te geven in het Oekraïens, daarnaast wordt er een basisaanbod (in het) Nederlands en Engels geboden. Er zijn op dit moment drie locaties:

4-5 jaar

6-11 jaar

12-17 jaar

Hotel Burggolf

Kuna Mundo

EOA Over Grenzen (Vita College)

Westerweg 60

1445 AD Purmerend

0299- 481606

Nijlstraat 160

1448 NZ Purmerend

0299-474713

Bergmolen 2

1444 GP Purmerend

06-43252087

09.00u – 12.00u

09.15u – 12.30u

09.30u - 14:30u

 De scholen volgen het Nederlandse vakantierooster:

Eerste dag / from

Laatste dag / last day off

 

Gesloten / closed

Vrijdag 15 april ‘22

Maandag 18 april ‘22

Paasweekend

Alle scholen

Zaterdag 23 april ‘22

Zondag 8 mei ‘22

Meivakantie

Alle scholen

Donderdag 26 mei ‘22

Zondag 29 mei ’22

Hemelvaart weekend

Alle scholen

Zaterdag 4 juni ’22

Maandag 6 juni ‘22

Pinksterweekend

Alle scholen

Zaterdag 16 juli ‘22

Zondag 28 augustus ’22

Zomervakantie

Alle scholen

Overige informatie Kuna Mondo
Om met de ouder te kunnen communiceren gebruikt Kuna Mondo een app (Social Schools). Ouders ontvangen een brief met een code om in deze app te komen. Op Kuna Mondo is het beleid dat kinderen geen snoep en zoetigheid eten. Alleen fruit mag meegegeven worden. Tussen 10.15-10.30u wordt er fruit gegeten en water gedronken. Elk kind krijgt z’n eigen Dopper. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor het onderwijs in Purmerend?
De scholen hebben een inschrijfformulier gemaakt. Dit inschrijfformulier is per post verstuurd naar de gastgezinnen in de eerste weken. Daarna is het verspreid via de gastgezinnenapp, de school in de buurt en het is ook beschikbaar bij publiekszaken. U kunt het hier ook downloaden op de website: 
PDFInschrijfformulier Kuna Mondo Oekraiense kinderen in het Oekraiens.pdf
(Op dit moment is er wel een wachtrij, houdt u daar rekening mee)

Het ingevulde inschrijfformulier moet verzonden worden naar:
Inschrijving Primair onderwijs:  
•    Kinderen geboortejaar 2012 t/m 2018 
•    aanmeldenovergrenzen@kunamondo.nl cc oekraine@waterland.nl

Inschrijving Voortgezet onderwijs  
•    Kinderen geboortejaar 2004 –2011 
•    Leerlingadministratie@psg.nl cc oekraine@waterland.nl
 
De school bevestigt de aanmelding richting ouders/gastgezin/kind. Op dit moment zijn er onvoldoende plekken voor de kinderen van 6-11 jaar op Kuna Mondo. Hier wordt hard aan gewerkt, maar er is een wachtlijst. Er wordt een cc gestuurd naar oekraine@waterland.nl zodat wij bij de school kunnen nagaan of er plaats is voor het kind. Zo ja, dan weten we dat dit kind op de bus mee moet. 

Hoe komen de kinderen op de verschillende locaties? 
De kinderen uit de gemeente Waterland van 4-12 jaar worden met een busje van Bakker Travel opgehaald. Dit busje rijdt een route met 4 haltes om de kinderen op te halen bij de gastgezinnen.

08.10

Bushalte Eilandweg

Broek in Waterland, Eilandweg/Zuideinde (tegenover ijssalon Antonio)

08.17

Kruising Atjehgouw

Kruising Atjehgouw / Burg. Peereboomweg

08.20

Kerk Zuiderwoude

Zuiderwouder Dorpsstraat 1 Zuiderwoude

8.30

Uitdam

Europarcs ingang

8.55

BurgGolf

Westerweg 60 Purmerend - Doorrijden naar ingang BurgGolf Hotel

9.10

Kuna Mondo

Nijlstraat 160 Purmerend

 

Voor de jongeren (12-18 jaar) die naar het Vita College rijdt een andere bus. Deze bus heeft de volgende route/tijden:

8.50

Bushalte N247

Bushalte reguliere bus N247 Broek

8.55

Bushalte Bernhardlaan

Monnickendam (bij de grote Kerk)

9.10

Meermin

Paulus Pietersstraat 1 Edam

9.30

Vita College

Bergmolen 2 Purmerend

De inschrijfformulieren komen ook bij de gemeente terecht. Als er plek is voor het kind op één van de locaties en de school heeft dit bevestigd, dan zetten we dit kind op de lijst voor de bus. Het gastgezin (of het mailadres op het inschrijfformulier) ontvangt bericht van de gemeente dat het kind met de bus mee kan, wat de opstapplek is en hoe laat. 

Is er opvang mogelijk voor de kinderen jonger dan 4 jaar?
Oekraïense gezinnen die een kind hebben in de leeftijd 0-4 jaar kunnen terecht bij één van de opvangorganisaties die actief zijn in de gemeente Waterland (SKW, Sportify Kids, Co-Nijntje en Kinderdagpaleis). Ouders van kinderen in deze leeftijd hebben een brief ontvangen met meer informatie over kinderopvang in Waterland en aanbieders. 

Is een kind tussen de 2 en 4 jaar dan komt het in aanmerking voor peuteropvang (2-4 jaar) in de ochtenden of voor kinderopvang de hele dag (0-4 jaar). Hele dagen opvang is echter alleen toegankelijk voor kinderen waarvan de ouder(s) werken en/of een inburgeringscursus volgen. 

De gemeente Waterland beschikt over een regeling voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Allereerst is het belangrijk dat er gekeken wordt of er in aanmerking kan worden gekomen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als dit niet het geval is, dan kan er een beroep gedaan worden op de gemeente. Afhankelijk van een aantal criteria zal worden gekeken naar de hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming. Vragen hierover kunnen gesteld worden via oekraine@waterland.nl

Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan, zo ook in Waterland. De website van Vluchtelingenwerk biedt een overzicht van initiatieven door o.a. lokale en particuliere organisaties die bij hen bekend zijn. Ook u kunt hier uw lokale initatief aanmelden.

In Waterland houdt Vluchtelingenwerk wekelijks een spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Het spreekuur is op donderdag van 9:15 tot 12:30 op het gemeentehuis in Monnickendam. PDFIn deze folder staat meer informatie.

Doneren

Ook kunt u spullen doneren of u als vrijwilliger aanbieden via de website van COA. Doneren aan het Rode Kruis kan via deze link.

Informatie in het Oekraïens en Russisch

Op https://www.refugeehelp.com/get-help kunnen vluchtelingen informatie kunnen vinden in hun eigen taal (Oekraïens en Russisch, maar ook in NL en Engels). Het is opgesteld in samenwerking met Oekraïners en geeft informatie over belangrijke zaken als zorgverzekering, onderwijs, geld en onderdak. 

GGD Zaanstreek-Waterland

De GGD Zaanstreek-Waterland heeft een speciale pagina (ook in het Oekraïens). Op deze pagina leest u wat zij doen en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio. https://www.ggdzw.nl/Oekraine/

In Waterland brengt Takecarebnb statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Je kunt je hier aanmelden als gastgezin of als vrijwilliger.
Lees verder op: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/

Voor noodopvang kunnen mensen ook contact opnemen met RoomforUkraine of People for People, deze initiatieven koppelen Oekraïense vluchtelingen met Nederlandse mensen die een kamer over hebben. Vangt u vluchtelingen thuis op? Meld dit dan bij de gemeente via oekraine@waterland.nl.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland ondersteunt bij de opvang van 2.000 Oekraïense vluchtelingen in de regio. Samen met onder andere de gemeenten kijken we waar binnen onze regio opvang mogelijk is. Daarnaast kijken ze ook naar de inzet van particulieren: mensen die zelf een woonruimte beschikbaar hebben om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen en proberen we deze mensen in kaart te brengen in samenwerking met de gemeenten in de regio zodat we de ondersteuning kunnen geven die nodig is. In de regio is er ook een crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd in de sporthal van Wormerland. Deze sporthal is een opvang waar mensen even terecht kunnen voor de eerste opvang waarna ze zo snel mogelijk naar geschikte opvang kunnen worden overgebracht binnen en buiten de regio.

Rijksoverheid

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine vind u meer informatie van de Rijksoverheid over de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Vanaf 1 juli 2022 is het niet meer nodig om een zorgverzekering af te sluiten als u werkt. Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Via deze regeling krijgt uw zorgverlener de kosten vergoed.

U kunt zich inschrijven voor online huisartsenzorg. U krijgt via de app contact met een arts en wordt indien nodig verder bemiddeld naar zorg in uw buurt.

Arene.nl heeft ook Oekraïnstalige artsen beschikbaar: https://www.arene.nl/nl/medische-hulp/huisartsenzorg-voor-oekraiense-vluchtelingen

Het is belangrijk dat u zichzelf en uw familieleden inschrijft voordat u een medische vraag heeft.