Help Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld opgeschud en raakt ons allemaal. Ook bij de gemeente komen veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel lokale acties er worden opgezet voor hulp aan Oekraïne. Op deze pagina leest u hoe u kunt helpen.

Registratie Oekraïense vluchtelingen in Basisregistratie personen (BRP)

We zijn hard bezig om de Oekraïense vluchtelingen met een verblijfplaats in Waterland zo spoedig mogelijk in onze basisregistratie (BRP) in te voeren, dit is een uitgebreid proces. Om de registratie goed te plannen, is het belangrijk om van tevoren al informatie op te halen middels een 'eerste registratie'. Dit is een algemene registratie en geen inschrijving in het BRP. Wij verzoeken u daarom om onderstaand document (samen) met uw Oekraïense gast in te vullen en te mailen naar sociaaldomein@waterland.nl  Als de gegevens van de Oekraïense inwoner bij ons bekend zijn, ontvangt hij/zij een uitnodiging voor registratie in het BRP van de afdeling Publiekszaken. 

BestandAanmeldformulier Ned-Eng Eerste registratie burgers uit Oekraine - COA.docx

Leefgeldregeling

De gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland zijn druk bezig om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze vluchtelingen hebben vaak geen beschikking meer tot hun financiële middelen. De Rijksoverheid heeft daarom een leefgeldregeling aangekondigd.

Via de leefgeldregeling van de gemeenten ontvangen de vluchtelingen € 60,- per persoon per week. Indien deze mensen in een gastgezin verblijven ontvangen ze een aanvullend bedrag van € 75,- per week voor het eerste gezinslid, € 25,- voor het tweede gezinslid en € 12,50 voor ieder volgend gezinslid met een maximum van € 125,- per gezin per week. De vluchtelingen kunnen het aanvullende deel gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin.

Het leefgeld kan worden aangevraagd door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar sociaaldomein@waterland.nl. Het makkelijkst is als u over een Nederlandse bankrekening beschikt. Voor degenen zonder bankrekening zijn prepaid betaalpassen beschikbaar. Geef in dat geval op het formulier aan dat u gebruik wil maken van een gemeentepasje.

Microsoft Office documentAanvraagformulier Leefgeld Tweetalig

 Het formulier is ook verspreid onder de gastgezinnen met Oekraïense vluchtelingen in Waterland.

Openen van een betaalrekening door Oekraïense burgers 

De Gemeente Waterland raadt u aan een bankrekening in Nederland te openen. Zo kunt u allerlei zaken gemakkelijker regelen en kunt u deelnemen aan het dagelijks leven. Met een lokale bankrekening kan de Gemeente Waterland ook gemakkelijker geld naar u overmaken. Na het openen van een bankrekening kunt u de gemeente laten weten wat uw bankrekeningnummer (IBAN) is, zodat wij uw toeslagen voor levensonderhoud daarop kunnen overmaken. Hiervoor moet u een bankrekening openen met een Nederlands bankrekeningnummer (IBAN: NLxxBANKxxxxxxxxxxxx).

Voor het openen van een bankrekening is een biometrisch paspoort noodzakelijk van na 2016. Bij de SNS bank kun je een rekening openen met je ID certificaat van oekraiense ambassade en een  biometrische kaart. Uiteraard na inschrijving bij BPR en beschikking van BSN nummer.   

Bij de Rabobank kun je  ook een rekening openen zonder een biometrisch paspoort. Ze accepteren ook de ID kaart. Wel is een inschrijving in het BRP nodig. Bij de Rabobank kun je F2F en digitaal via de Rabobank Identificeren App een rekening openen (dus niet via de reguliere Rabobank app). Op de website van de Rabo staat ook een stappenplan in het Oekraïens. 

BestandOpening bankaccount (Engelse tekst)

BestandОткрытие банковского счета гражданами Украины (Russische tekst)

BestandВідкриття банківського рахунку громадянами України (Oekraïnse tekst)

Opvang

In Waterland brengt Takecarebnb statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Je kunt je hier aanmelden als gastgezin of als vrijwilliger.
Lees verder op: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/

Voor noodopvang kunnen mensen ook contact opnemen met RoomforUkraine of People for People, deze initiatieven koppelen Oekraïense vluchtelingen met Nederlandse mensen die een kamer over hebben. Vangt u vluchtelingen thuis op? Meld dit dan bij de gemeente via sociaaldomein@waterland.nl

 

Initiatieven

Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan, zo ook in Waterland. De website van Vluchtelingenwerk biedt een overzicht van initiatieven door o.a. lokale en particuliere organisaties die bij hen bekend zijn. Ook u kunt hier uw lokale initatief aanmelden.

In Waterland houdt Vluchtelingenwerk wekelijks een spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Het spreekuur is op donderdag van 9:15 tot 12:30 op het gemeentehuis in Monnickendam. PDFIn deze folder staat meer informatie.

Doneren

Ook kunt u spullen doneren of u als vrijwilliger aanbieden via de website van COA. Doneren aan het Rode Kruis kan via deze link.

Informatie in het Oekraïens en Russisch

Op https://www.refugeehelp.com/get-help kunnen vluchtelingen informatie kunnen vinden in hun eigen taal (Oekraïens en Russisch, maar ook in NL en Engels). Het is opgesteld in samenwerking met Oekraïners en geeft informatie over belangrijke zaken als zorgverzekering, onderwijs, geld en onderdak. 

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland ondersteunt bij de opvang van 2.000 Oekraïense vluchtelingen in de regio. Samen met onder andere de gemeenten kijken we waar binnen onze regio opvang mogelijk is. Daarnaast kijken ze ook naar de inzet van particulieren: mensen die zelf een woonruimte beschikbaar hebben om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen en proberen we deze mensen in kaart te brengen in samenwerking met de gemeenten in de regio zodat we de ondersteuning kunnen geven die nodig is. In de regio is er ook een crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd in de sporthal van Wormerland. Deze sporthal is een opvang waar mensen even terecht kunnen voor de eerste opvang waarna ze zo snel mogelijk naar geschikte opvang kunnen worden overgebracht binnen en buiten de regio.

Sporthal de Wormer

De noodopvang in de Wormer is een doorstroomlocatie. In deze opvang vindt een eerste registratie plaats om de Oekraïense vluchteling te matchen met een opvanglocatie voor middellange termijn. Dit is geen registratie in het BRP. Deze registratie vindt plaats in de gemeente waar de middellange termijn opvanglocatie zich bevindt.
Oekraïense vluchtelingen die nu verblijven in een tijdelijke opvang kunnen ook via de locatie in Wormer doorstromen naar middellange termijnopvang. 

Rijksoverheid

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine vind u meer informatie van de Rijksoverheid over de opvang van vluchtelingen in Nederland.