Handhavingsjurist

Over de vacature

Contract
Vast
Uren per week
32 uur
Salaris
Maximaal €5247
Salarisschaal
Schaal 10
Opleidingsniveau
HBO

Als Handhavingsjurist verricht je juridische werkzaamheden op het terrein van handhaving. Je behandelt complexe zaken, zoals vooraanschrijvingen zienswijzen en  bezwaar- en beroepschriften. Je bent als adviseur en behandelaar betrokken bij procedures op het gebied van bouw- en ruimtelijke ordeningsrecht, APV, parkeren, openbare orde en veiligheid, Alcoholwet en bijzondere wetten. 

Je ontwikkelt beleid op het brede vakgebied van VTH en adviseert over de handhaafbaarheid van verordeningen, bestemmingsplannen en vergunningen. Waar nodig overleg je met collega’s, bestuurders en externen om tot een resultaat te komen. Je ziet het als een uitdaging om je in te zetten voor de juridische kant van de handhaving voor onze gemeente.

Organisatie
Gemeente Waterland