Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente. De gemeenteraad bepaalt wie het gemeentebestuur van Waterland vertegenwoordigt in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

De gemeente Waterland houdt een register bij van geldende gemeenschappelijke regelingen waarin Waterland deelneemt.

Contact

Heeft u vragen over het register van gemeenschappelijke regelingen? De afdeling Algemene en Juridische Zaken helpt u graag. Bel daarvoor (0299) 658 585.