Mensen op een bruggetje in het groen, Broek in Waterland

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen.

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De privaatrechtelijke samenwerking gebeurt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijvoorbeeld stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-) overeenkomsten.

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt: Contactgegevens Gemeente Waterland | Overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Heeft u vragen over het register van gemeenschappelijke regelingen? De afdeling Algemene en Juridische Zaken helpt u graag. Bel daarvoor (0299) 658 585.