Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorteaangifte doen

U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Gaat uw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren. Hierna hebt u maximaal 1 jaar om te trouwen.

Echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Trouwambtenaren

""

Deze enthousiaste mensen kunnen uw huwelijk voltrekken! 

Lees meer 

Trouwlocaties

Wilt u trouwen in Waterland? Dat kan op deze trouwlocaties!

Lees verder

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

papier

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden.

Begraven

In Waterland zijn gemeentelijke begraafplaatsen. Deze zijn bestemd voor personen die in Waterland wonen of hebben gewoond.

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Erkenning en gezag

U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente.

Aanvragen uittreksel en nalatenschapsonderzoek voor bedrijven

Als notaris en advocatenkantoor kunt u bij ons een aanvraag doen voor een nalatenschap onderzoek of uittreksel BRP.