Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Eilandweg te Broek in Waterland

Het projectbesluit van het project Eilandweg is met ingang van 21 november 2011 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden en het het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

Het vastgestelde projectbesluit heeft van 28 januari 2011 tot en met 10 maart 2011 ter inzage gelegen. Tegen het projectbesluit is beroep ingesteld. Op 21 november 2011 heeft de rechtbank dit beroep ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van 47 woningen aan de Eilandweg.

Inzien stukken

Het vastgestelde besluit kan nog wel worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.