Digitaal contact met de gemeente

Inhoudverantwoordelijke

Nog niet bekend

Online dienstverlening

De gemeente Waterland biedt steeds vaker producten en diensten digitaal aan, via de website. Voor het zenden van het bericht of het bestellen van zo'n product heeft u in veel gevallen uw DigiD nodig.  Wij adviseren u om dergelijke aanvragen voor producten en diensten zoveel mogelijk digitaal te doen. Op deze manier kunt u op een door u gekozen tijdstip uw aanvraag naar de gemeente zenden en bent u niet gebonden aan kantoor- of openingstijden. Bovendien heeft u het antwoord op uw vraag sneller in huis. Van harte aanbevolen dus!

Verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur

Voor verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur staat de elektronische weg niet open. Deze kunnen niet per e-mail of per fax worden ingediend.

Correspondentie met de gemeente

Webcare

Sinds 2016 kunnen inwoners met vragen over dienstverlening ook terecht bij het webcare team van gemeente Waterland op Twitter of Facebook . Tijdens kantoortijden reageren zij op vragen, meldingen en suggesties.

E-mail

De gemeente Waterland gaat zeer zorgvuldig om met e-mail, maar u kunt aan digitaal berichtenverkeer met de gemeente Waterland geen rechten ontlenen. U kunt e-mail gebruiken om vragen te stellen aan de gemeente Waterland. Informele vragen worden zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoord.

Schriftelijk

Indien u prijs stelt op een officiële reactie van de gemeente Waterland, dien uw mededelingen of verzoeken dan schriftelijk en ondertekend in per post of elektronisch, indien daar een webformulier beschikbaar is. Kiest u er toch voor om uw mededelingen of verzoeken per e-mail te versturen? Dan kan het zijn dat u door één van onze medewerkers alsnog gevraagd wordt een bevestiging per post toe te sturen, of wordt u doorverwezen naar één van onze digitale producten op de website.

Gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam
E-mail: gemeente@waterland.nl
Telefoon: (0299) 658 585
Fax: (0299) 658 599

Proclaimer

Waterland.nl is de toegangspoort naar gemeentelijke informatie van Waterland. Met behulp van Waterland.nl is het mogelijk via verschillende ingangen en zoekmethoden snel en eenvoudig de gewenste informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de gemeente te vinden. Het inhoudelijk beheer van de website ligt bij de verschillende afdelingen die de informatie hebben aangeleverd. De eindredactie van de website ligt bij de Taakgroep Communicatie van de gemeente Waterland.

Voorop staat dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan horen wij dat graag. Uw suggesties of opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@waterland.nl .

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten Waterland.nl worden bezocht, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's dan wel bij de eigenaar van de op deze pagina's weergegeven handelsmerken, logo's, etc. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.