Gemeentehuis Waterland

Denk mee over tijdelijke woningbouw in Waterland

17 januari 2024
Algemeen nieuws

In ons collegeprogramma hebben wij de ambitie opgenomen het woningaanbod in Waterland te vergroten met 2000 woningen. Naast de bouw van deze structurele woningen, willen we ook kijken naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen, om zo in de grote vraag naar woningen te kunnen voorzien.

Inventarisatie van beschikbare locaties
Deze tijdelijke woningen moeten ruimte bieden aan jongeren, spoedzoekers en statushouders. Er is een inventarisatie gedaan naar locaties die mogelijk geschikt zijn voor deze tijdelijke woningen. Hierbij is tot nu toe gekeken naar locaties waar de gemeente zelf eigenaar van is.

Vijf mogelijke eigen locaties
Iedere locatie heeft kansen en uitdagingen, bijvoorbeeld op gebied van: oppervlakte, bereikbaarheid of verkeer. Deze locaties zijn klein, waardoor er per locatie ruimte is voor 10 tot 50 woningen. De locaties zijn:

Monnickendam
Nieuwpoortslaan

Sportpark Markgouw

De Verwondering (oude schoolplein)

Marken
Voormalige gemeentewerf

Ilpendam
Voormalig sportterrein


Denk mee over tijdelijke woningbouwlocaties
U als inwoner van Waterland weet als beste wat er in de buurt speelt. Daarom vragen wij u om met ons mee te denken op de informatieavond over de tijdelijke woningbouw. Wellicht zijn er locaties waar wij niet eerder aan hebben gedacht, die ook kansrijk zijn.

Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op woensdag 31 januari van 19.30 tot 21.00 in het gemeentehuis aan Pierebaan 3 in Monnickendam. Wethouder Ton van Nieuwkerk geeft tijdens de avond verdere uitleg. De projectleider geeft een toelichting op het locatieonderzoek.