Zicht op N247 bij Broek in Waterland

De Erven 2 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “De Erven 2, Broek in Waterland” is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 16 mei 2013  in werking getreden en onherroepelijk.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Erven 2 te Broek in Waterland, en maakt ruil van grond, wijziging bestemming en bouw van een garage mogelijk.

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken  kunnen worden ingezien:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling publiekszaken.