Gevel Speeltoren Monnickendam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland 10 juni

Digitaal
10 juni 2024
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland

Datum: 10 juni 2024 - 10:15 uur

Coördinator: r.stroomer@mooinoord-holland.nl

Gemandateerde commissie
  • Uitdammer Dorpsstraat 7 in Uitdam
10 minuten10:15 – 10:25
Grote commissie  
  • Jaagweg 13 in Ilpendam
20 minuten10:45 – 11:05
  • Broekermeerdijk 16 in Watergang, realiseren van 7 woningen
30 minuten11:05 – 11:35
  • Monnickenmeer 4 in Monnickendam
20 minuten11:35 – 11:55

De commissie vergadert op de maandag in de even weken van het jaar en vergadert alternerend fysiek en digitaal.