Gemeentehuis Waterland

College gemeente Waterland presenteert Voorjaarsnota

17 mei 2024
Algemeen nieuws

.

In de Voorjaarsnota 2024 is het structureel tekort van de gemeente Waterland in 2027 teruggebracht van € 1,2 miljoen naar € 0,5 miljoen. De begroting van 2025 zal meerjarig (tot en met 2028) sluitend worden opgesteld. De in het coalitieakkoord afgesproken budgetten voor het  groenonderhoud, duurzaamheid en verkeer blijven gehandhaafd. 

De Rijksoverheid wil fors gaan bezuinigen op de financiën van de gemeenten. Dit betekent dat alle gemeenten voor grote financiële opgaven staan. Het College van gemeente Waterland heeft in de Voorjaarsnota 2024 de eerste contouren van het zogenaamde ‘worst-case scenario’ geschetst. 

Mocht de Rijksoverheid de bezuinigingen doorzetten, dan zal nader onderzoek naar het afstoten van het zwembad en het gefaseerd stoppen met de financiering van het schoolzwemmen en het muziekonderwijs op scholen onderdeel gaan uitmaken van het ‘worst-case scenario’. Het door het College geschetste ‘worst-case scenario’ zou eventueel ingaan per 1 januari 2026. Er is hierover echter nog geen besluit genomen, de gemeente onderzoekt op dit moment diverse richtingen. De keuzes die gemaakt moeten worden, hebben betrekking op de begrotingsjaren 2026 en 2027. Er moet uiterlijk in november 2025 een definitieve keuze worden gemaakt. 

Wethouder Financiën, Ton van Nieuwkerk: “Het is belangrijk dat gemeente Waterland zich voorbereidt op financieel zware tijden. Dat doen wij nu. Laten we ons er echter gezamenlijk hard voor maken dat het ‘worst-case scenario’ geen realiteit wordt. Daarvoor hebben we allereerst het nieuwe kabinet nodig. En we gaan uiteraard in overleg met de Raad op zoek naar alternatieve scenario’s. Gelukkig hebben we daar nog even de tijd voor. Op 27 juni praat de Raad verder over de Voorjaarsnota 2024.”