Camping Jachthaven Uitdam (vervallen voorbereidingsbesluit)

Vervallen voorbereidingsbesluit Camping-jachthaven Uitdam

Burgemeester en Wethouders van Waterland  maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2015  heeft besloten dat het voorbereidingsbesluit Camping-Jachthaven Uitdam (vastgesteld op 27 augustus 2015) komt te vervallen.

Het besluit met ID-nummer NL.IMRO.0852.VBLGUIcamping015-va02 en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 november 2015 voor een ieder ter inzage:

Tegen het besluit tot het laten vervallen van het voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden open.