Schapen in de wei met zicht op Marken

Buurterstraat 47 (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Buurterstraat 47 Marken (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 13 december 2012 door de gemeenteraad van Waterland ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buurterstraat 47 (NL.IMRO.0852.BPKMAbuurter47012-va01) gedurende de termijn van ter inzage legging is geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 11 maart 2013 in werking getreden en onherroepelijk.

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke website
  • bij de afdeling Publiekszaken, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.