Buiten de Vesting (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 13 december 2012 door de gemeenteraad van Waterland gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting (NL.IMRO.0852.BPKMONBuvest-va01) gedurende de termijn van ter inzage legging geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 1 maart 2013 in werking getreden en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien: