Luchtfoto Monnickendam

Brede School Scholeneiland (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Monnickendam Brede school - Scholeneiland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het raadsbesluit d.d. 25 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Monnickendam- Brede School Scholeneiland”. (NL.IMRO.0852.BPKMObredeschool-va01).
Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 4 september 2015 in werking getreden en geheel onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien:

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan.