Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Bestemmingsplan Woudweeren 30 te Broek in Waterland

Het bestemmingsplan “Woudweeren 30 te Broek in Waterland” is met ingang van vrijdag 13 april 2012 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 16 februari 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Dit bestemmingsplan voorziet in de verbouwing van een bedrijfspand tot een burgerwoning op het adres Woudweeren 30 te Broek in Waterland.

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan Woudweeren 30 te Broek in Waterland kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.