Schapen in de wei met zicht op Marken

Bestemmingsplan Marken 2013 (onherroepelijk)

In het kader van de actualisering van de oude bestemmingsplannen van de gemeente, is een Bestemmingsplan Marken 2013 gemaakt.

Stand van zaken:

3 juli 2014:  Bestemmingsplan Marken 2013 onherroepelijk                    

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder de Afdeling) heeft op 11 juni 2014 uitspraak gedaan in het beroep inzake het bestemmingsplan Marken 2013.
De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 11 april 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Marken 2013 vernietigd voor zover het betreft de aanduiding “wro-zone – wijzigingsgebied 1” (chartersteiger t.b.v. het aanleggen van riviercruiseschepen).
Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan met uitzondering van het vernietigde wijzigingsgebied vanaf 11 juni 2014 onherroepelijk is geworden.
In de uitspraak (zaaknr. 201305867/1/R3) is tevens bepaald dat deze moet worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening. Om hieraan uitvoering te geven is de uitspraak verwerkt in het bestemmingsplan Marken 2013 met het identificatienummer: NL.IMRO.0852.BPKMA013-va02.

In te zien

Het bestemmingsplan Marken 2013 met het identificatienummerNL.IMRO.0852.BPKMA013-va02 is in te zien:

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken.