Katwoude Buitendijk 2

Bestemmingsplan Katwoude - Hoogedijk 24 (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 1 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan  “Katwoude- Hoogedijk 24” gedurende de termijn van terinzageligging geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 3 december 2015 in werking getreden en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het ter plaatse gevestigde agrarisch bouwperceel tot een oppervlakte van 2 ha.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.