Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Bestemmingsplan 'Broek in Waterland - Molengouw 60-62' (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland – Molengouw 60 – 62’ (NL.IMRO.0852.BPKBRmolen6062016-va01) is met ingang van 16 februari 2018 onherroepelijk. Het college heeft het bestemmingsplan op 14 december 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van twee woningen op het perceel Molengouw 60-62 te Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 770.

Inzage stukken

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan kan worden ingezien:

  1. op de landelijke website.externe-link-icoon
  2. in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.