Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Bestemmingsplan 'Broek in Waterland Drs. J. van Disweg' (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van maximaal 15 woningen en bijbehorende bouwwerken aan de Drs. J. van Disweg te Broek in Waterland.
Het plangebied omvat de percelen (gedeeltelijk) kadastraal bekend onder Broek in Waterland, sectie F met nummers 511 en 512.

Inzage stukken bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen meer open tegen het bestemmingsplan, omdat het plan onherroepelijk is geworden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.