Zicht op monumentaal houten huis in Broek in Waterland vanaf de Kerkhofbrug met bootje in de Dee

Besluit tot verwijderen van autowrakken, boottrailerwrakken, vaartuigen en vaartuigwrakken

15 februari 2024
Algemeen nieuws

Het college van burgemeesters en wethouders besluit om diverse autowrakken, boottrailerwrakken, vaartuigen en vaartuigwrakken te verwijderen. De eigenaar van de items zijn bij ons onbekend. De items liggen geruime tijd op dezelfde locatie zonder te zijn verplaatst. De locatie staat vermeld bij de betreffende foto.

De items liggen hier in strijd met artikelen 3.41 lid 2, 3.40 lid 2, artikel 3.23 en artikel 3.21 lid 1 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Waterland 2021. Als u uw voertuig/vaartuig herkent, verzoeken wij u het binnen 2 weken na datum van publicatie te verwijderen. Op de items zijn aanplakbiljetten aangebracht.

Als het item niet wordt verwijderd binnen de gegeven termijn, zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang en het verwijderen en opslaan bij de gemeentewerf. Items die in slechte conditie verkeren zullen wij niet opslaan maar direct vernietigen. Als u uw item terug wilt hebben, dan kunt u binnen dertien weken contact opnemen met team Handhaving. De eigenaar dient in dat geval alle kosten te betalen die gemaakt zijn voor het verwijderen en de opslag van het item. De kosten voor de verwijdering, opslag en administratie van uw verwijderde item bedragen € 300,- exclusief de stallingskosten (€ 15,- per dag).

Overzicht wrakken met foto's en locaties