Zicht op de Gooise kaai vanaf de Havenstraat in Monnickendam

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024
Algemeen nieuws

De nacht en ochtend zijn rustig verlopen. Langs de kades wordt om de twee uur door de gemeente een inspectie uitgevoerd. Op Marken worden de gehele dag inspecties uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Deze inspecties zullen gedurende de rest van de dag plaatsvinden vanwege aanhoudende noordoostenwind.

Het gemiddelde waterpeil op 7 januari om 9:00 uur was Markermeer NAP + 36 cm.

Het Markermeerpeil zal dit weekend nog stijgen, maar zal daarna door de toenemende spuimogelijkheden naar het IJsselmeer weer afnemen.

Momenteel is de binnenhaven afgesloten en niet bereikbaar. Maandag rond 12.00 uur wordt er een nieuwe piek verwacht.

Voor aanvullende informatie kunt u ook de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon raadplegen.