Rozenwerf Marken

Bericht voor inwoners Monnickendam en Marken

07 januari 2024
Algemeen nieuws

De verwachting voor de komende nacht is dat alles stabiel blijft. Uiteraard houden wij de situatie goed in de gaten. Vanwege het hoge waterpeil rond Marken zullen de inspectierondes door RWS in ieder geval tot maandagavond doorgaan.

Tijdens de inspectierondes zijn tot nu toe geen afwijkingen vastgesteld die een risico vormen. Op de Zuidkade op Marken zijn wel enkele nieuwe plekken waargenomen die nauwlettend in de gaten worden gehouden; deze zijn gemarkeerd met verf. Afgelopen nacht zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd op Marken, en op dit moment wordt er nog steeds gewerkt aan de proefvakken. We verzoeken iedereen om de aannemer en de dijkwachten niet te storen, zodat zij hun aandacht en energie volledig op hun werk kunnen richten!

Maandagmiddag wordt een nieuw hoogtepunt verwacht. We blijven de situatie nauwlettend volgen.

Een andere aangelegenheid is dat vanwege de verwachte vorst natte delen op de kades glad kunnen worden. Uiteraard zal er gestrooid worden.