Gemeentehuis Waterland met regenboog

Beleidsdocumenten en regelgeving

Coalitieakkoord

De coalitie van Waterland bestaat uit WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. Samen hebben zij een coalitieakkoord gesloten: 'Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.'. 
Lees het coalitieakkoord > 

De wethouders zijn: Harm Scheepstra (WaterlandNatuurlijk), Astrid van de Weijenberg (GroenLinks), Roland Wolters (VVD) en Ton van Nieuwkerk (PvdA).

Collegeprogramma 2022-2026

Op 7 juli 2022 is het huidige college benoemd. Namens de partijen WaterlandNatuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA zal het college uitvoering geven aan coalitieakkoord “Waterland: Vrij. Sociaal. Groen.” In dit uitvoeringsprogramma zijn de doelstellingen, genoemd in het coalitieakkoord, nader verfijnd en indien mogelijk van een tijdpad voorzien. Naast deze speerpunten uit het coalitieprogramma zijn ook de aanvullende ambities en opgaven binnen de verschillende domeinen opgenomen, evenals de grote projecten en werkzaamheden die buiten de reguliere dagdagelijkse werkzaamheden vallen. Als voorbeeld hierbij kan gedacht worden aan de opvang/huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Op deze manier trachten wij een compleet beeld te schetsen van onze ambitie en de opgaven die op ons afkomen.
Lees het Collegeprogramma >

Begroting 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd om voor 2024 een sluitende begroting aan de gemeenteraad te overleggen. 

Lees meer over de begroting 2024 >

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels van de gemeente over de openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt of u een vergunning nodig heeft.

Lees de APV van de Gemeente Waterland >externe-link-icoon