Luchtfoto Monnickendam

Beheersverordening Galgeriet (onherroepelijk)

Beheersverordening Galgeriet (onherroepelijk)


Op grond van het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2013 de Beheersverordening Galgeriet heeft vastgesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 142 van de Gemeentewet treedt op vrijdag 21 juni 2013 de Beheersverordening Galgeriet in werking.

De Beheersverordening Galgeriet heeft betrekking op het bedrijventerrein Galgeriet en enkele kleine aangrenzende gebieden, waaronder het meest zuidwestelijke deel van recreatiegebied Hemmeland. De beheersverordening betreft een actualisatie van de bestaande juridisch-planologische regelingen van bestemmingsplan Galgeriet 1972 en nabije omgeving, mede gebaseerd op verleende bouwvergunningen die in afwijking van het bestemmingsplan zijn verleend. Bestaande rechten in het plangebied worden met deze beheersverordening opnieuw vastgelegd.

Tegen de vastgestelde Beheersverordening Galgeriet staat geen bezwaar of beroep open, waardoor de beheersverordening onherroepelijk is.

De Beheersverordening Galgeriet, bestaande uit een toelichting, regels en een kaart, kan worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
  • bij Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.