Zuiderwouder Dorpsstraat (gedeeltelijk) afgesloten van 13 mei tot en met 7 juni

In de week van 13 mei wordt gestart met het herbestraten van een gedeelte van de Zuiderwouder Dorpsstraat. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is het gedeelte van huisnummer 42 t/m 48A en de tweede fase is het gedeelte tussen huisnummer 13 en 27. Door het werk in twee fasen uit te voeren is de Zuiderwouder Dorpsstraat altijd vanaf één kant bereikbaar tot aan het betreffende werkvak. Tijdens de werkzaamheden is de Zuiderwouder Dorpsstraat ter hoogte van het werkvak in beide richtingen afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De school en het Dorpshuis blijven wel bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de Rijperweg en de Aandammergouw. De hulpdiensten hebben onbelemmerde doorgang tijdens de werkzaamheden.

De herbestrating is nodig, omdat de rijbaan op deze plekken ernstig verzakt is. Tegelijkertijd worden een aantal parkeervakken (langs de rijweg) in het werkgebied uitgevoerd met betonnen grastegels. Dit gebeurt om schade aan de berm te verminderen. Volgens planning duren de werkzaamheden circa 4 weken. De verwachting is dat het werk t/m 7 juni gaat duren. Wij proberen de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren, maar vragen uw begrip voor eventuele overlast.